تبلیغات
انقلاب سوم

                    انقلاب سوم


به نام خدا

درشهررؤیاهای من هیچ  كس گرسنه نمی خوابد،چون مسؤلین شهربه فكرشان هستند.شهررؤیاهای من

نظامش  سرمایه داری نیست كه هركس پول بیشتری داشت، حق زندگی دارد.شهردارشهررؤیاهای من

همه كارهایش رابه درستی  انجام می دهدو درقبال آن پاداش بیست  میلیونی نمی گیرد. ممنون از شما

شهردارشهر رؤیاهای من.وهمینطوزممنون از شما شورای شهر رؤیاهای من كه هزینه های بی جانمی

كنید .و درشهرعادلانه  تقسیم بودجه  می كنید. استاندار شهر رؤیاهای  من به  سفرهای پرهزینه وغیر

ضروری نمی رود.درشهررؤیاهای من مسؤلین بالای شهر زندگی  نمی كنند،اصلادرشهررؤیاهای من

كه وارد  می شوید، بالای شهر را از پایین شهر تشخیص  نمی دهید.همه جایش یكدست وهمه امكانات

عادلانه توزیع شده است.

آه چه خوب است شهررؤیاهای من.

درشهر رؤیاهای من  خاندان  سالاری وجود ندارد.مردم گول اسم هارا نمی خورندوازآقازاده بازی  به

دوراست.درشهررؤیاهای من اسلام ناب محمدی  پیاده می شود.اسلامی كه  درآن رانت خواری نیست.

اسلامی كه اغنیاحق فقرارا می دهند.درشهررؤیاهای من به نام اسلام سرمردم كلاه نمی گذارند.درشهر

رؤیاهای من مردم به خاطر بی لیاقتی مسؤلین ازاسلام زده نشده اند.

آه چه خوب است شهررؤیاهای من.

درشهررؤیاهای من روحانیون آگاهند كه مباداقطاراسلام ازریل خارج شود.اگر انحرافی هم  پیش آمد،

حاضرندهرهزینه ای را بدهند تا دوباره قطاراسلام به ریل برگردد.روحانیون متحجردرشهررؤیاهای

من راه داده نمی شوند.

آه عجب شهری است شهررؤیاهای من.

ای شهررؤیاهای من نمی دانم تا كی باید منتظرتو باشم ،ولی میدانم بالاخره به مراددل خود میرسم و

شهررؤیاهای خود را می بینم.

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 26 اسفند 1391 توسط كریم جوكار