تبلیغات
انقلاب سوم

                    انقلاب سوم


به نام خدا

درشهررؤیاهای من هیچ  كس گرسنه نمی خوابد،چون مسؤلین شهربه فكرشان هستند.شهررؤیاهای من

نظامش  سرمایه داری نیست كه هركس پول بیشتری داشت، حق زندگی دارد.شهردارشهررؤیاهای من

همه كارهایش رابه درستی  انجام می دهدو درقبال آن پاداش بیست  میلیونی نمی گیرد. ممنون از شما

شهردارشهر رؤیاهای من.وهمینطوزممنون از شما شورای شهر رؤیاهای من كه هزینه های بی جانمی

كنید .و درشهرعادلانه  تقسیم بودجه  می كنید. استاندار شهر رؤیاهای  من به  سفرهای پرهزینه وغیر

ضروری نمی رود.درشهررؤیاهای من مسؤلین بالای شهر زندگی  نمی كنند،اصلادرشهررؤیاهای من

كه وارد  می شوید، بالای شهر را از پایین شهر تشخیص  نمی دهید.همه جایش یكدست وهمه امكانات

عادلانه توزیع شده است.

آه چه خوب است شهررؤیاهای من.

درشهر رؤیاهای من  خاندان  سالاری وجود ندارد.مردم گول اسم هارا نمی خورندوازآقازاده بازی  به

دوراست.درشهررؤیاهای من اسلام ناب محمدی  پیاده می شود.اسلامی كه  درآن رانت خواری نیست.

اسلامی كه اغنیاحق فقرارا می دهند.درشهررؤیاهای من به نام اسلام سرمردم كلاه نمی گذارند.درشهر

رؤیاهای من مردم به خاطر بی لیاقتی مسؤلین ازاسلام زده نشده اند.

آه چه خوب است شهررؤیاهای من.

درشهررؤیاهای من روحانیون آگاهند كه مباداقطاراسلام ازریل خارج شود.اگر انحرافی هم  پیش آمد،

حاضرندهرهزینه ای را بدهند تا دوباره قطاراسلام به ریل برگردد.روحانیون متحجردرشهررؤیاهای

من راه داده نمی شوند.

آه عجب شهری است شهررؤیاهای من.

ای شهررؤیاهای من نمی دانم تا كی باید منتظرتو باشم ،ولی میدانم بالاخره به مراددل خود میرسم و

شهررؤیاهای خود را می بینم.

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 26 اسفند 1391 توسط كریم جوكاربه دنبال پخش شایعات مشكوكی مبنی بر دستگیری تعدادی از اعضای موسسه اندیشه و بصیرت به دلیل تهیه و توزیع ویژه نامه رازهای شهر راز، روابط عمومی موسسه اندیشه و بصیرت اطلاعیه زیر را صادر نموده است:

 

بسم الله الحق

اخیرا شایعات مشكوكی در بین برخی از افراد رواج داده شده است كه بیان می كند تعدادی از اعضای موسسه اندیشه و بصیرت به دلیل تهیه و تولید ویژه نامه 9 دی با عنوان رازهای شهر راز بازداشت شده اند. موسسه اندیشه و بصیرت ضمن تكذیب این شایعه بیان می‌نماید كه این موسسه بر اساس رسالت انقلابی خود و با درك شرایط فعلی و رصد موضع‌گیری‌های اخیر سران فتنه در شیراز و نیز پیش‌بینی اقدامات آنها در انتخابات آینده دست به این اقدام زده است و در صورتی كه برخی از نیروهای وابسته به این جریان قصد انجام چنین حركت‌هایی را داشته باشند بایستی خود را آماده پاسخگویی به خیل نیروهای حزب‌اللهی و امت انقلابی شیراز بنمایند.

والسلام علی من اتبع الهدی

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 12 بهمن 1391 توسط كریم جوكاربسم الله الرحمن الرحیم

مسولین لیبرال

چندی پیش باجمعی ازدانشجویان پیروخط امام(ره)به سراغ كارتن خوابهادرمحله ی

سنگ سیاه رفتیم.چه دیدیم وچه شنیدیم بماند، فقط انقدربدانید كه دراین  محله  ششصد

كارتن خواب زندگی می كنندالبته اگربتوان نامش را زندگی گذاشت.پای دردودل هر

كس نشستیم دوعامل دربی خانمان شدنشان بیشترنقش داشت.

1-بیكاری

2-فقروتنگدستی

تصمیم گرفتیم به سراغ مسولین مربوطه برویم.بالاخره بعد ازچندین باررفت وامدبه

شهرداری وفرماداری  وجلسه ای كه گرفته شده بود، نتیجه این شد  كه اقای شهردارو

فرماندارباهم قول اخراذرماه را برای اسكان دادن كارتن خوابها  دادند.یك روزقبل از

تمام شدن موعدشان به سراغشان رفتیم تا از پیشرفت كاراطلاع  پیدا كنیم.وقتی برای

ملاقات با معاون سیاسی فرماندار منتظر بودیم  تا رییس دفترایشان اذن دخول بدهندبا

كمال تعجب دیدیم  اقای رجایی(معاون سیاسی فرماندار)ازاتاق مجللشان بیرون شدند و

بدون  اعتنا به ما  از جلوی ما رد شدند  ورفتند.این عمل فرماندارنشان ازترس ایشان

برای  پاسخگویی  به  ما بود.

.بعدازكمی پرس وجوفهمیدیم كه تاالان(اخراذر)هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

این كم كاری مسئولین فقط میتواند دو نتیجه داشته باشد:

1-مسئولین وقتی به فكرمی افتندكه جایگاهشان در خطر باشد.

2-فقرا وكارتن خوابها راآدم حساب نمیكنند.

كه این نتیجه گیری بنده درسخنان شهردارنمودپیدامیكند:"من پول بالای شهری ها راپای

منقل پایین شهری هانمی سوزانم".ایااین نوعی تفكرلیبرالی نیست كه فقط 20 درصدبودجه

شیرازبه پایین شهراختصاص داده شود؟

تفكرات لیبرال رادرموردعدالت وتوسعه باهم بررسی میكنیم:

- درتفكرلیبرال "عدالت"یك كلمه شاعرانه وخرافه ای بیش نیست.

-  این تفكر،عدالت راضدتوسعه میداند دلیلشان هم این است كه توسعه رابرای رفاه طبقه

خاصی میداندنه برای همه  مردم.كه  این مسئله درشهرماكاملامشهود است،ازهر10عدد

مجتمع تجاری9تای ان دربالاشهراست.ساخت مجتمع تجاری خودمسئله ای است كه باید

كلی حلاجی شود.امروزه حدودا همه میدانندكه این مجتمع ها چه  ضررهایی برای شهرو

جامعه دارد. اولا 6 برابرحدظرفیت درشیرازمجتمع تجاری وجوددارد.ثانیاعامل بیكاری

 است  چون با توجه به  وجود اجناس  خارجی  د راین  مجتمع ها ، تولیدی های  داخلی

 ورشكست می شوند.ثالثاوجوداین همه مجتمع خودبه خودانسان رامصرف زده میكند و . . .

اماكمی هم تفكرات مولایمان حضرت امیر(ع)رابررسی كنیم:

-بدون عدالت،عمارت توسعه وابادی دركارنخواهدبودوبیهوده گمان مكنیدكه توسعه است.

-توسعه یعنی رفاه برای همه ونه رفاه برای كسانی كه ازرانت های حكومتی استفاده میكنند.

به نظرشماایامسئولین بویی ازاین تفكربرده اند؟

 

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 19 دی 1391 توسط كریم جوكاربسم الله الرحمن الرحیم

باخودم عهدكرده بودم امسال   روز  عاشوراچنددست غذاازنذریی كه هرسال

درفامیل داریم،به یك    محله  فقیرنشین كه قبلادرنظرداشتم ببرم.بالاخره ظهر

شدو30دست غذاباپسر داییم  برداشتیم وبه سمت محله ای كه پشت میانرودبود

راه افتادیم.البته بیشتر به  حلبی  اباد شبیه  بود تامحله و واقعا پرت ازشهربود.

بعداز20دقیقه وقتی رسیدیم،محله تقریباخالی بو ولی  زمانی كه  متوجه ماشدند،

درعرض2دقیقه دورماشین غلغله شد.طوری حمله ور شده  بودندكه من یك لحظه

ترسیدم.بعضی هایشان چهار پنج دست غذابرمیداشتند ودرمیرفتند. چنین دودستی

غذاهارامی چسبیدند  كه می ترسیدندكه بقیه غذایشان رابگیرند.بالاخره بعدازدوه

دقیقه كل غذاهاپخش شد .خیلی دلم براشون سوخت اخه تووضع بدی دارن زندگی

میكنن.وقتی بارون میزنه همه جاشله وازیه طرف مشرف به كوه وازطرف دیگه

به اشغال.این درست نیست كه چون یه كم ازشهرفاصله دارن دیگه امكاناتی كه تو

شهرهست بهشون نرسه.باخودم فكركردم  كه تاحالاشده حداقل یه باراقای فرماندار

یاشهرداریاهریك ازمسولین شهربه   این   محله اومده  باشن.این یكی ازبزرگترین

معایب كاخ نشینی مسولین هست.وقتی مسولین ما درقم ابادوخیابان نیایش زندگی

میكنن چه توقعی هست كه به این جورمحله ها كه تعدادشون زیادم هست رسیدگی

بشه.دراخرعرض خودم روباجمله ای ازامام(ره)تمام میكنم:

فقرحل نشود،انفجاری رخ میدهدكه اسلام هم جلودارش نیست

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 آذر 1391 توسط كریم جوكاربسمه تعالی

كارتن خوابها

متاسفانه امروزه تشكلهای دانشجویی هدف راگم كرده اند   وبه جای اینكه ارمانهای امام

رادنبال كنند،درپیچ وخمهای سیاسی قرارگرفته اند.وخودراسرگرم كارهای غیرضروری

كرده اند.تشكلهای دانشجویی دراول باهدف خوب ومطلوبی  شكل میگیرندولی بعدازمدتی

براثرعوامل مختلف سمت وسوی خودراگم می كنندكه این هسیب بزرگی است.

بنده درهمین وقت وساعت ازهمه ی تشكلهای دانشجویی اعم ازهرفكروعقیده ای خواهش

وتمنادارم كه ازخواب غفلت بیدارشوندوكمك به محرومین وپابرهنه هاكه یكی ازمهمترین

ارمانهای امام(ره)بودراجدی بگیرند.

چراامروزه مسولان خیلی كم به فكرمحرومین ومستضعفین وكارتن خوابهاكه ازجمله ی

انهایند،هستند؟چرامسولین كشوررهنمودهاوفرمانهای امام رازیرپامیگذارند.مگربارانقلاب

 به دوش همین مستضعفین نبود،مگرامام(ره)نبودندكه میفرمودند:محرومین ومستضعفین

ولی نعمت ماهستند.پس چرااینقدرمظلوم واقع شده اند.كمترسخنرانی پیدامیكنیدكه امام(ره)

نامی ازمحرومین ومستضعفین وكوخ نشین هانبرده باشد.این اهمیت كاررانشان میدهد.

"ونمایندگان محترم مجلس قبل ازپرداختن به لوایح وتبصره ها  و مواد غیرضروری به فكر

مسایل اصلی كشورباشندوبراساس اسلام عزیزدركمیسونها با طرح قوانین و لوایح به سمتی

حركت كنندكه مشكلات اساسی كشورمرتفع وسیاستهای زیربنایی كشور در  امورفرهنگی و

اقتصادی واجتماعی وسیاسی درراستای كمك به محرومین ورفع استضعاف،مدون وبه مورد

اجرادراید."

عدالت مگریكی ازاصول دین مانیست پس چرامسولین ان راجدی نمی گیرند.اصلاتاعدل نباشد

،بقیه اصول هم نمیتواندبه درستی اجراشود.پس عدل مهمترین اصول دین ماست.به نظرشمااین

عدل است كه بعضیهاروی تخت چندمیلیونی بخوابند،بعضی دیگرروی كارتن دركوچه ها. و

خیابان پتوی بعضیهاازپرقوباشد،پتوی بعضی دیگراسمان.بعضیهاازرفاه زیادخوابشان نبرد،

بعضی دیگرازسرمای زیادیاحتی مجبورباشندانقدرراهبروندتاازخستگی زیادخوابشان ببرد.

ایااین عدالت است. ن هم درجامعه ای اتفاق می افتدكه حكومت حكومت اسلامی است.مگراینطور

نیست كه اگرفقرازدری واردشودایمان ازدردیگربیرون میرود.پس چطورانتظارداریم بااین همه

 فقری كه درجامعه وجود دارد ، اهداف  اسلام وارمانهای راپیاده كنیم به نظربنده یكی ازفلسفه

های كمك به محرومین همین است یعنی فقرراریشه كن كنیم تااهداف اسلام راپیش ببریم.

درنتیجه ازمسولین محترم خواستاریم تاباماهمدل شوندواین معضل بزرگ راجدی بگیرندو

اقدامات لازم د رجهت سكونت كارتن خوابهاراپیگیری كنند.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 30 آبان 1391 توسط كریم جوكار